Creative Commons och Buma/Stemra

Buma/Stemra, den holländska motsvarigheten till STIM, har startat ett ettårigt pilotprojekt genom vilket medlemmarna bland annat skall kunna licensiera ut sin musik under Creative Commons IckeKommersiell-licenser.


PRESS RELEASE

Buma/Stemra and Creative Commons Netherlands launch a pilot

More opportunities for music authors to promote their own music

Amsterdam, 23 August 2007 – Buma/Stemra and Creative Commons Netherlands are launching a pilot that will give members of Buma/Stemra the opportunity to publish their music works under a non-commercial Creative Commons licence. Composers and lyricists, who to date have only been able to publish their work under a Creative Commons license, may now opt to join Buma/Stemra and have this organisation collect their royalties for commercial use of their work. With this pilot Buma/Stemra and Creative Commons Netherlands seek to provide Dutch musicians with more opportunities to promote their own repertoire.

The Netherlands is the first country to bring about this kind of collaboration between a music copyright organisation and Creative Commons. Lawrence Lessig, the founder and chairman of Creative Commons International, says “This unique and innovative collaboration between Buma/ Stemra and Creative Commons is the first step towards more freedom of choice in the field of exploiting music works in the digital world.”

Ronald Plasterk, the Dutch Minister of Education, Culture and Science applauds the initiative: “The pilot is in line with the growing need of creative people to distribute their own works through digital networks. Music authors are now entirely free to place their works before a national as well as international public. At the same time they still have the benefits of collective management. The collaboration between Buma/Stemra and Creative Commons is unique and without equal in the field. The collective rights organisation Buma/Stemra shows that it is open to innovation. With this collaboration the Netherlands confirm its leading position as a country for creative entrepreneurs to settle.”

More individual solutions
Creative Commons Netherlands and Buma/Stemra are pleased about the pilot, which gives authors of works more freedom to choose between the commercial and non-commercial exploitation of their works. The emergence of internet requires more flexibility in managing copyrights. This is why Buma/Stemra launched the Flexco project in 2005* to examine the opportunities to provide their members with more individual solutions based on new technological developments, without harming the collective. Cees Vervoord, Buma/Stemra’s Chairman, says, “This initiative reflects our intention to provide the best possible service to our members. We hope that this pilot makes it easier for music authors to promote their works.”

End of all-or-nothing scenario
Until now authors have been unable to make available part of their repertoire for non-commercial use on the internet and at the same time have Buma/Stemra collect their royalties for commercial use of those works. Paul Keller, Public Project Lead of Creative Commons Netherlands, says,

“We are pleased that this pilot brings to an end the all-or-nothing scenario. This way the Creative Commons Licenses can complement the existing collective management system.”

The pilot was launched on 23 August 2007 and will continue for a period of one year, after which it will be evaluated. The pilot is open to all Dutch composers and lyricists. For more information on it, please visit www.bumastemra.nl and www.creativecommons.nl.


About Creative Commons Netherlands

Creative Commons Netherlands (CC-NL) is a joint venture between Knowledgeland, Waag Society and the Institute for Information Law (IViR) in cooperation with Creative Commons International, a not-for-profit organization, founded in 2001, that promotes the creative re-use of intellectual and artistic works. The Creative Commons licenses are an alternative licensing system whereby authors of copyright protected works choose to share their works with third parties without prior permission and under certain conditions. By using a Creative Commons Licence authors are able to distribute their work in an easy and transparent manner to a broad public, thus maximizing publicity. By having works managed by a collective rights organisation made available under a Creative Commons licence as well, the authors can draw on the potential of internet to focus attention on their entire repertoire.

About Buma/Stemra
Buma/Stemra represents the interests of domestic and foreign music authors and publishers in the Netherlands. Buma/Stemra’s core task is to exploit music copyrights (i.e. collect and distribute royalties) and manage them for its affiliated composers, lyricists and music publishers. Buma/ Stemra performs its duties in a professional and efficient manner by representing their members’ interests and providing services of the highest quality and at the lowest possible cost. Buma/ Stemra protects music copyrights and supports the cultural (national) music product. This makes it an organisation that does more than just exploiting music copyrights.

*In 2005 Buma/Stemra launched the project Flexco with the aim to research the possibilities to offer right holders more tailor-made solutions by using new technologies, without losing the benefits of collective exploitation, such as an arrangement to show your own music on your own website.”

For further information please contact Creative Commons Nederland or Buma/Stemra:

Creative Commons Nederland:
Paul Keller (public project lead)
Telefoon: 06 41374687
Email: paul@creativecommons.nl
www.creativecommons.nl/bumapilot/

Buma/Stemra:
Noortje de Bakker
Telefoon: (023) 799 75 80
E-mail: noortje.de.bakker@bumastemra.nl
www.bumastemra.nl/ jättelång adress

Ingen utlämning av trafikuppgifter i Tyskland

En tysk domstol har kommit fram till att åklagare inte får begära ut uppgifter från en ISP om vem som finns bakom en fildelande IP-adress.

On the grounds of “obvious disproportionateness” the Local Court (AG) in Offenburg had on July 20 prohibited the local public prosecutor’s office from requesting that a provider reveal the personal data that match the IP addresses of alleged P2P network users. Offering a few copyright-protected music tracks via a P2P network client was “a petty offense,” the court declared. (heise online)

via Slashdot

EU och utlämning av trafikuppgifter

Erik Josefsson tipsade om att generaladvokaten Juliane Kokott i dag har föredragit ett mycket intressant fall i EG-domstolen (C-275/06). Det är en spansk domstol som har ställt frågan om det är tillåtet, eller till och med ett krav, enligt gemenskapsrätten att överföra trafikuppgifter avseende internetanvändare till tex upphovsrättsinnehavare när uppgifterna utgör bevis för intrång.

Jag citerar inledningen nedan (min fetstil) och hoppas hinna läsa ordentligt och skriva mer senare.

I – Inledning

1. Förevarande fall illustrerar att lagring av uppgifter för vissa ändamål leder till önskemål om att använda dessa uppgifter på ett mer omfattande sätt. I Spanien måste accessleverantörer lagra vissa uppgifter avseende användare så att dessa eventuellt kan användas i samband med en förundersökning eller för att säkerställa den allmänna säkerheten och det nationella försvaret. Nu vill en sammanslutning av upphovsrättsinnehavare med hjälp av dessa uppgifter identifiera användare som har gjort sig skyldiga till intrång i upphovsrätten genom utbyte av filer.

2. Det är under dessa förutsättningar som den hänskjutande domstolen har begärt svar på frågan huruvida det enligt gemenskapsrätten är tillåtet eller till och med ett krav att överföra trafikuppgifter avseende Internetanvändare till innehavare av immateriella rättigheter. Den har utgått från att olika direktiv avseende skydd för immateriella rättigheter och informationssamhället ger innehavare av sådana rättigheter en rätt att kräva att tillhandahållare av elektroniska tjänster överför sådana uppgifter när dessa uppgifter utgör bevis för att det föreligger ett intrång.

3. Jag kommer emellertid i det följande att visa att överföring av personrelaterade trafikuppgifter enligt de gemenskapsrättsliga bestämmelserna om dataskydd vid elektronisk kommunikation endast är tillåten till behöriga statliga myndigheter och att en direkt överföring till upphovsrättsinnehavare som vill vidta civilrättsliga åtgärder mot intrång i deras rättigheter inte är tillåten.

Uppdatering: Det här är ganska tungt material att läsa så här på kvällen när man är trött men jag citerar i alla fall slutet också:

V – Förslag till avgörande

128. Mot bakgrund av vad som anförts ovan föreslår jag att domstolen besvarar begäran om förhandsavgörande enligt följande:

Det är förenligt med gemenskapsrätten att medlemsstaterna fastställer att personrelaterade trafikuppgifter inte får lämnas ut för att möjliggöra civilrättsliga åtgärder mot intrång i upphovsrätten.

EG-rätten tvingar alltså inte Sverige och andra medlemsländer att se till att upphovsrättsinnehavare mfl kan få ut uppgifter om IP-adresser, tvärt om.

Intrångsundersökning i bostad

Hos Pointlex läste jag att Hovrätten över Skåne och Blekinge i går (Ö 1424-07) fastställde Lunds tingsrätts beslut från den 13 juni (T 2506-07) om att intrångsundersökning enligt 56 a § upphovsrättslagen får göras hemma två personer som är verksama i ett bolag som anklagas för upphovsrättsintrång.

Tingsrätten fann att det skäligen kunde antas att personer verksamma i företaget gjort sig skyldiga till intrång i det andra företagets upphovsrätt till viss programvara genom att inkorporera delar av den i företagets egen programvara. Intrångsundersökning får därför göras i syfte att säkra bevisning och klargöra omfattningen av intrånget.

Ficklampa hade inte verkshöjd

Ficklampan Mini Maglite har inte tillräcklig verkshöjd för att skyddas av upphovsrätt enligt en dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge (2007-02-16, T 916-05). Mag Instrument Inc hade stämt IKEA för upphovsrättsintrång sedan IKEA i början av 90-talet(!) sålt ficklampor som var i det närmaste identiska med Mini Maglite. Mag Instruments vann i Helsingborgs tingsrätt 2005 (2005-03-11, T1696-99) men hovrätten ändrar alltså tingsrättens dom.

Jag har, som vanligt, inte tid att läsa domen ordentligt men med tanke på att Svea Hovrätt nyligen ansåg att en dunjacka hade verkshöjd är den ju intressant. Det ska finnas rättsutlåtanden från alla de vanliga professorerna i målet men de är inte med i rättsdatabaserna på nätet utan får beställas från hovrätten.

Google News = upphovsrättsintrång

I Belgien i alla fall. Slashdot rapporterar att en domstol i Bryssel slagit fast att Google begår intrång med tjänsten Google News.

A court in Brussels, Belgium, has just found Google guilty of violating copyright law with its Google News aggregator. According to the ruling, Google News’ links and brief summaries of news sources violates copyright law.

Jag har inte läst domen och inte heller använt Google News i någon nämnvärd utsträckning men det här känns väl inte särskilt förvåndande. 😐

Amerikansk tidningskedja under Creative Commons

En amerikansk tidningkedja har börjat licensiera online-versionerna av sina tidningar under Creative Commons-licenser.

[GateHouse Media] is rolling out Creative Commons licenses covering nearly all of the 121 dailies and weeklies they own in Massachusetts. The CC license now covers 96 of the company’s TownOnline sites, which are grouped within a portal for their many Eastern Massachusetts newspapers.

PressThink, via Bibliotek 2.0