Stöd Creative Commons!

Creative Commons årliga insamling pågår för fullt. Nu finns det även en “widget” för att göra reklam för kampanjen. Läs mer här. Så här ser den ut:

Det finns även en mindre variant. Själv lyckas jag dock inte integrera den i min blog på något snyggt sätt. 😐

Sponsra Creative Commons!

För två år sedan började iCommons (en avknoppad del av Creative Commons) arrangera en årlig konferens, iSummit. Det första året var det huvudsakligen en sammankomst för de nationella grupper som ansvarade för att översätta och anpassa Creative Commons-licenserna till sina respektive länder men i och med förra årets konferens har kretsen utökats till att inkludera även “utomstående” och såvitt jag kan förstå är årets iSummit öppen för alla.

Creative Commons är dock en organisation som huvudsakligen drivs genom ideellt arbete och är därför beroende av donationer både för att kunna arrangera konferensen och för att kunna betala resor och boende för så många deltagare som möjligt.
Många (däribland jag) har inte möjlighet att själva bekosta resa och boende för att delta i konferensen. Just Sverige kommer lyckligtvis att vara representerat ändå genom att Mathias Klang åker men grupperna i ett antal andra länder riskerar att inte kunna skicka någon representant alls.

Även om CC är en organisation som huvudsakligen syns på och verkar genom internet så är det viktigt att träffas i bland. Jag var själv på den första konferensen för snart två år sedan och jag tycker att vi fortfarande har nytta av det. Även om jag gillar det här med internet och mailinglistor så blir det trots allt så mycket lättare att kontakta folk (och att veta vem man ska kontakta) om man träffats IRL.

Årets iSummit går av stapeln i Dubrovnik i juni och CC samlar nu in pengar dels för att finansiera själva konferensen, dels till stipendier så att så många som möjligt får möjlighet att åka.

Så vad väntar ni på skänk lite pengar! 😉