Sprid dina filer och stäm de som laddar ner

Detta var ganska underhållande faktiskt. Jag läste på Ars Technica (via Slashdot) att ett företag som ägnat sig åt att anklaga folk för att dela porr via Bittorrent troligen själva laddat upp torrents med filerna.

Man kan ju tycka att de kommit på ett smart sätt att tjäna pengar. Problemet blir ju att när det kommer fram att de själva är källan så har de som laddat ner en “implied license”, som artiklarna på engelska uttrycker det.

Enligt svensk rätt torde ju i vart fall nerladdning av dessa filer vara fullt laglig kopiering för privat bruk (12 § upphovsrättslagen). Huvudregeln är ju att man får kopiera ett verk för privat bruk, men det finns ett undantag i sista stycket för fall då förlagan spridits olovligen. Men om det är rättighetsinnehavaren själv som sprider den så är förlagan knappast olovlig. 12 § ger dock inte rätt att sprida verket på internet så delning via Bittorrent är i och för sig fortfarande problematiskt. Det kanske är en smart idé trots allt?

Ny dom om raderad barnpornografi

2006 bloggade jag om en hovrättsdom där en person dömts för innehav av barnpornografi trots att bilderna raderats från de disketter de varit lagrade på. Hovrätten ansåg i det fallet att det avgörande var att bilderna var möjliga att återskapa.

Härom dagen kom en dom i ett liknande fall från samma hovrätt. Hovrätten friar nu från innehav av raderade bilder med motiveringen att det inte är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade varit medveten om innehavet av de barnpornografiska bilder som fanns i oallokerade utrymmen på hårddisken (Svea Hovrätt, B 9786-11, 2012-05-29).

Jag har inte läst den nya domen ordentligt och den gamla har jag inte läst sedan 2006, men på ytan ser det ju ut som om man gör en lite annorlunda bedömning nu.

The Crypto Project

I just found The Crypto Project. This bit, from an interview with their representative Sir Valiance, needed to be quoted:

The Internet is the greatest creation of mankind and we cannot sit back and watch as the beautiful freedom it allows be stripped apart by the greedy, selfish, and power hungry individuals who which to control it. It is the duty of those who have the knowledge and ability, whether you are a developer, cryptographer, or security expert to protect that freedom, because if we don’t preserve it, there are those who will strip it away from us.

Vad gäller egentligen för cookies?

Information om cookies

Information om cookies

Hittade denna ruta när jag besökte Regeringskansliets hemsida en dag. Annars hade jag nog missat att det skett ändringar i regleringen av cookies. Informationstexten i sig är ju dock närmast bisarr. I första stycket säger man att det krävs aktivt samtycke innan en webbplats får sätta cookies. I nästa stycke säger man att förresten har vi redan satt några. Det går ju inte ihop. Jag kände mig därför tvungen att kolla upp vad som egentligen står i lagen. Jag orkade dock inte göra någon grundligare utredning.

Enligt 6 kap 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation får uppgifter lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. I nästa mening sägs dock att detta inte hindrar sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

För att återgå till meddelandet på Regeringskansliets hemsida så antar jag att man gjort tolkningen att vissa av deras cookies är nödvändiga och därför inte kräver samtycke. Men hur gör man den bedömningen? Finns det några sammanhang där man kan säga att cookies är nödvändiga för den allmänna funktionen hos en webbplats? Så fort en användare behöver logga in, välja språk etc kan ett behov av cookies uppkomma men då är det ju också lämpligt att inhämta samtycke i samband med detta. Vilka cookies kan sägas vara nödvändiga när en vanlig användare, som inte har någon relation till den som står bakom webbsidan, surfar in på en webbplats för första gången? Jag tittade i propositionen men blev inte så mycket klokare. Vad säger ni som gör webbsidor?

Comment Spam Prevention?

What do people use to combat comment spam on Wordpress blogs these days? I used to use something called Spam Karma, which worked great but seems to have been discontinued. Since upgrading Wordpress a few months ago I use Akismet but it lets quite a few spam comments through.

What are the options? I refuse to resort to CAPTCHA or to require registration before commenting.

Synkronisera filer mellan datorer?

Efter att i flera år ha använt en laptop som enda dator använder jag nu plötsligt två eller tre datorer regelbundet (en netbook, min gamla laptop och ibland en stationär dator). Hur synkroniserar man lättast filer mellan dem? Samtliga kör GNU/Linux (Kubuntu Natty och 64studio). Vad jag är ute efter är främst att kunna synkronisera en mapp med dokument som jag jobbar med så att den finns tillgänglig på samtliga, eller två räcker nog förresten om det spelar någon roll. Dokumenten kan förstås vara i alla tänkbara format men främst kommer det väl att vara textfiler och filer i Open Document-format.

Ubuntu One verkar ju vara en variant, men den kommer inte som standard i Kubuntu. Unison verkar också vara en lösning.

Någon som har några bra tips? Detta måste ju vara ett vanligt behov.