Är Ubuntu inte fritt?

Via Frimedia hörde jag talas om den nya GNU/Linux-distributionen gNewSense. I FSF:s pressmeddelande kan man läsa att

gNewSense (http://www.gnewsense.org) is a free software GNU/Linux distribution created by two Irish free software advocates, Brian Brazil and Paul O’Malley, and is based on the Ubuntu and Debian distributions. The goal of gNewSense is to provide users with a software package that offers the stability of Ubuntu with the addition of freedom.

För mig som inte hängt med ordentligt senaste tiden är det inte uppenbart vad som är fel med Ubuntu? Ingår det verkligen ofria paket i Ubuntu? I så fall byter jag direkt men är det verkligen så?

Jag tycker inte att pressmeddelandet är direkt glasklart så den som vet mer får gärna förklara för mig varför jag borde kasta ut Ubuntu.

NIX, inga försäljare tack!

Jag har just fått det andra irriterande mobilsamtalet från en telefonförsäljare den här veckan. 👿

Varför kan man inte spärra mobilnummer i NIX-registret? Jag skrev och frågade. Om du också vill kunna spärra ditt mobilnummer för telefonförsäljare tycker jag att du också ska tala om det för dem så kanske de inför den funktionen. Det står till och med på deras hemsida att de utvecklat ett system för att spärra mobilnummer men att de inte kommer att ta det i bruk förrän problemet växer.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-738 40 70
E-post: info@nix.nu
Postadress: NIX-Telefon, Box 600, 833 24 Strömsund

Creative Commons 3.0

Nu finns utkast till version 3 av Creative Commons licenser publicerade för offentlig diskussion. Nytt är bland annat att man skapar en specifik licens för USA och en “äkta” generisk licens. Läs mer på Creative Commons blog.

När de generiska licenserna väl är klara antar jag att vi ska uppdatera de svenska versionerna med dem som utgångspunkt.

Rättslig prövning av tvångsvård ifrågasatt

Fredagen den 27 oktober 2006 försvarar Maritha Jacobsson, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Terapeuten som motpart – terapeutisk och rättslig logik i domstolsförhandlingar (fulltext), enligt ett pressmeddelande från Umeå Universitet .

Maritha Jacobsson har studerat hur socialsekreterare, psykiatrer och jurister kommunicerar i domstolen. Hon har analyserat 43 muntliga länsrättsförhandlingar och 31 intervjuer med dessa aktörer och enskilda individer. Hon har kommit fram till att kvaliteten på den rättsliga prövningen av tvångsomhändertaganden är inte tillfredsställande. Den rättsliga argumentationen är i praktiken väldigt begränsad, säger hon.

Eftersom denna typ av mål är ett relativt vanligt inslag i mitt dagliga arbete tycker jag naturligtvis att det låter intressant och jag ser fram emot att försöka hinna läsa den, föredömligt korta, avhandlingen.

OK att publicera bokomslag i recension

Hovrätten över Skåne och Blekinge har slagit fast (mål nr T 1989-05) att publicering av en förminskad bild av ett bokomslag i anslutning till en bokrecension inte utgör upphovsrättsintrång. Rätten anser att det existerar en väl etablerad branschpraxis att bokomslag utan ytterligare ersättning till upphovsmannen får publiceras på detta sätt.

Viss reservation för att jag själv inte hunnit läsa domen, som är på 27 sidor (inklusive tingsrättens dom), utan förlitar mig på Norstedts nyhetstjänst.